Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Fotografija Na Slovenskem
Fotografija

Fotografija Na Slovenskem

Fotografija na Slovenskem ima dolgo in bogato zgodovino. Od prvih fotografskih posnetkov v 19. stoletju do danes se je fotografija v Sloveniji razvijala vzporedno z razvojem tehnologije in umetnosti. V tem članku bomo raziskali zgodovino fotografije na Slovenskem, pogledali nekaj najpomembnejših fotografov in njihovih del ter se dotaknili trenutnega stanja fotografije pri nas.

Zgodnja zgodovina fotografije na Slovenskem

Prve fotografske posnetke na Slovenskem lahko pripišemo popotnemu fotografu Ludwigu Angererju, ki je v letih 1843 in 1844 fotografiral gradove, cerkve in druge znamenitosti na Kranjskem. V 50. letih 19. stoletja je pri nas deloval tudi Janez Puhar, ki velja za enega prvih slovenskih poklicnih fotografov.

V drugi polovici 19. stoletja se je število fotografov na Slovenskem hitro povečalo. Med vidnejšimi so bili Ivan Vavpotič, ki je imel studio v Ljubljani, Josip Pelikan, ki je zaslovel s fotografijami slovenskih gora, in Ivan Žabota iz Idrije. V tem obdobju je fotografija služila predvsem portretiranju in dokumentiranju mest, pokrajin ter etnoloških motivov.

Razvoj fotografije na prelomu stoletja

Na prelomu iz 19. v 20. stoletje se je fotografija pri nas začela hitro razvijati. Nastajale so številne fotografske delavnice, leta 1892 je bilo v Ljubljani ustanovljeno Fotografsko društvo, leta 1910 pa je začel izhajati prvi slovenski fotografski časopis Fotografski vestnik.

Med pomembne fotografe tega obdobja spadajo:

 • Ivan Hribar – fotografiral je predvsem Ljubljano na prelomu stoletja
 • Henrika Langusova – ena prvih slovenskih fotografinj
 • Minka in Tine Modic – zakonca, ki sta imela studio v Ljubljani in ustvarjala portrete ter razglednice

Fotografija med obema vojnama

V času med prvo in drugo svetovno vojno je fotografija na Slovenskem doživela velik razcvet. Pojavilo se je veliko pomembnih imen, ki so postavljala temelje moderni fotografiji.

READ  Fotografije Za Dokumente

Razvoj reportažne in umetniške fotografije

V tem času sta se izoblikovali dve glavni smeri v fotografiji:

 • Reportažna fotografija – fotografi so dokumentirali družbene spremembe, politične dogodke, kmečko življenje (npr. Martin Sever, Drago Bregar, Franjo Mosinger)
 • Umetniška fotografija – fotografi so se osredotočili na estetiko, kompozicijo, iskanje lepote v motivih (npr. Jaroslav Vajdič, Avgust Berthold)

Poleg tega je v tem času nastala prva generacija slovenskih fotoamaterjev, ki so delovali v okviru fotoklubov.

Pomembni fotografi v tem obdobju

Nekateri najvidnejši fotografi v času med vojnama:

 • Franjo Mosinger – eden najpomembnejših reportažnih fotografov, avtor kmečkih motivov
 • Martin Sever – reportažni fotograf, dokumentiral je predvsem socialne teme
 • Drago Bregar – reportažni fotograf, posnel je veliko političnih dogodkov in osebnosti
 • Jaroslav Vajdič – eden vodilnih predstavnikov umetniške fotografije pri nas

Fotografija v času socializma

V času po drugi svetovni vojni je fotografija postala pomembno propagandno orodje socialistične oblasti, ki je skrbno nadzirala vsebino fotografskih del. Kljub temu je v tem času delovalo nekaj izjemnih fotografov.

Propagandna in reportažna fotografija

Dve glavni smeri fotografije v tem obdobju:

 • Propagandna fotografija – služila je političnim ciljem in prikazovala socialistične dosežke (industrija, kolektivizacija, mladinske delovne akcije ipd.)
 • Reportažna fotografija – fotografi so dokumentirali družbeno dogajanje, šport, kulturo ipd. (Mile Šetinc, Dragan Arrigler, Tone Stojko)

Vidnejši fotografi

Nekateri najbolj znani fotografi tega obdobja:

 • Vladimir Braco Mušič – eden najpomembnejših slovenskih fotoreporterjev
 • Tone Stojko – športni fotograf, avtor kultnih posnetkov slovenskih športnikov
 • Dragan Arrigler – reportažni fotograf, veliko je fotografiral Ljubljano

Sodobna slovenska fotografija

V zadnjih desetletjih se je fotografija na Slovenskem dodatno razvila in dobila novo podobo. Z digitalizacijo in dostopnostjo fotoaparatov se je razširila množična fotografija, pojavilo pa se je tudi nekaj vidnih sodobnih fotografov.

READ  Cena Fotografije Za Osebno Izkaznico

Fotografija Na Slovenskem

Množična fotografija

Z razmahom pametnih telefonov in družbenih omrežij je nastala poplava množične fotografije. Selfiji, hrana in potovanja so najpogostejši motivi, ki jih ljudje delijo na Instagramu, Facebooku in drugih platformah.

Sodobni slovenski fotografi

Nekateri najvidnejši sodobni slovenski fotografi in njihova področja:

 • Arne Hodalič – konceptualna in portretna fotografija
 • Matjaž Krivic – reportažna in dokumentarna fotografija
 • Aljoša Rebolj – krajinska in portretna fotografija
 • Jaka Babnik – ulična in potovalna fotografija

Slovenski fotografi so prisotni na mnogih skupinskih in samostojnih razstavah doma in v tujini ter prejemajo številne nagrade.

Zaključek

Fotografija ima na Slovenskem bogato tradicijo vse od 19. stoletja do danes. V različnih zgodovinskih obdobjih so se izmenjevale reportažna, propagandna in umetniška fotografija. Danes je priljubljena predvsem množična fotografija preko družbenih omrežij, pojavlja pa se tudi nekaj odmevnih sodobnih fotografov.

Related posts

Nastavitve Za Nočno Fotografijo

admin

Delovno Dovoljenje Za Tujce Fotografija

admin

Cewe Izdelava Fotografij

admin

Leave a Comment