Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Dizajn

Fakulteta Za Design

Fakulteta za design je vodilna fakulteta za oblikovanje v Sloveniji, ki ponuja širok nabor študijskih programov s področja oblikovanja. Ustanovljena je bila leta 1989 in od takrat naprej izobražuje bodoče oblikovalce ter strokovnjake na področju vizualnih komunikacij.

Zgodovina fakultete

Fakulteta za design ima bogato zgodovino. Njeni začetki segajo v leto 1989, ko je bila ustanovljena Visoka šola za risanje in slikanje. Leta 1995 se je preimenovala v Visoko strokovno šolo za oblikovanje, leta 1998 pa v Fakulteto za dizajn. Od leta 2009 naprej nosi sedanje ime Fakulteta za design.

V več kot 30 letih delovanja je fakulteta vzgojila na stotine diplomantov in magistrov oblikovanja, ki so pustili pomemben pečat v slovenskem prostoru na področju oblikovanja. Alumni fakultete danes uspešno delujejo kot oblikovalci, ilustratorji, grafični oblikovalci, modni oblikovalci in kreativni direktorji v vodilnih slovenskih podjetjih in agencijah.

Direktorji in dekani

Fakulteto za design je od njene ustanovitve leta 1989 vodilo več direktorjev in dekanov. Prvi direktor je bil akademski slikar Emerik Bernard, ki je fakulteto vodil do leta 2007. Nasledil ga je doc. Peter Skalar, ki je fakulteto vodil do leta 2016. Od takrat naprej fakulteto vodi izr. prof. dr. Mateja Kregar Gliha.

Trenutni dekan fakultete je red. prof. Rok Kuhar. Pred njim sta bila dekana fakultete red. prof. Nada Rožmanec Matičič (2004-2020) in red. prof. Peter Skalar (1998-2004).

Študijski programi

Fakulteta za design ponuja širok nabor študijskih programov s področja oblikovanja na dodiplomskem in podiplomskem študiju:

Dodiplomski programi

  • Oblikovanje vizualnih komunikacij
  • Notranja oprema
  • Tekstilije in oblačila

Na dodiplomskem študiju študentje pridobijo temeljno znanje s področja oblikovanja ter praktične veščine za delo v praksi. Programi trajajo 3 leta in obsegajo 180 kreditnih točk.

READ  Fakulteta Za Dizajn Preizkus Nadarjenosti

Podiplomski programi

  • Oblikovanje vizualnih komunikacij
  • Oblikovanje materialov

Na podiplomskem študiju študentje poglabljajo svoje znanje na izbranem področju oblikovanja. Programi trajajo 2 leti in obsegajo 120 kreditnih točk. Študentje zaključijo študij z zagovorom magistrske naloge.Fakulteta Za Design

Prednosti študija

Študij na Fakulteti za design ima več prednosti:

Praktično usmerjeni programi

Programi so zasnovani praktično in tesno povezani s potrebami trga dela. Študentje veliko časa preživijo v delavnicah in studiih, kjer pridobivajo konkretne veščine za delo v praksi.

Sodobna oprema

Fakulteta razpolaga s sodobno opremljenimi učilnicami in specializiranimi laboratoriji za področja oblikovanja. Študentje lahko za svoje projekte uporabljajo najsodobnejšo strojno in programsko opremo.

Vrhunski predavatelji

Na fakulteti predava več kot 50 priznanih domačih in tujih strokovnjakov s področja oblikovanja. Študentje tako pridobijo znanje neposredno od vodilnih praktikov.

Mednarodne izmenjave

Študentje lahko del študija opravijo na eni od partnerskih institucij v tujini. Fakulteta sodeluje s preko 60 fakultetami iz Evrope, Azije in ZDA.

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti Fakultete za design lahko najdejo zaposlitev na različnih področjih:

Oblikovanje

– grafični oblikovalec
– modni oblikovalec
– oblikovalec notranje opreme
– industrijski oblikovalec

Umetnost

– ilustrator
– konceptualni umetnik
– galerist

Izobraževanje

– učitelj likovnega pouka
– predavatelj na umetniških šolah

Trženje

– kreativni direktor
– art direktor
– vodja trženja

Fakulteta za design slovi po odličnih študijskih programih, praktično usmerjenem poučevanju in vrhunskih predavateljih. Študentje pridobijo znanja in veščine, ki jim omogočajo uspešno kariero na različnih področjih oblikovanja in umetnosti. Zato ne preseneča, da je fakulteta prva izbira bodočih oblikovalcev v Sloveniji.

Fakulteta Za Design

Related posts

Srednja Šola Za Dizajn

admin

Grafični In Spletni Dizajn V Pisarni

admin

Grafični Dizajn Spletne Strani

admin

Leave a Comment