Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Fakulteta Za Dizajn Na Primorskem
Dizajn

Fakulteta Za Dizajn Na Primorskem

Fakulteta za dizajn na Primorskem je mlada fakulteta, ustanovljena leta 2006, ki ponuja študijske programe s področja oblikovanja. Nahaja se v mestu Ajdovščina na Primorskem.

Zgodovina fakultete

Fakulteta za dizajn je bila ustanovljena leta 2006, ko je takratna Vlada Republike Slovenije podprla ustanovitev nove fakultete na Primorskem, ki bi pokrivala področje oblikovanja. Sprva je fakulteta delovala v prostorih nekdanje tovarne Fructal v Ajdovščini. Leta 2009 se je fakulteta preselila v novo stavbo, zgrajeno posebej za njene potrebe.

Prvi študijski programi

Fakulteta je sprva ponujala dva dodiplomska študijska programa – Industrijsko in unikatno oblikovanje ter Vizualne komunikacije. Oba programa sta bila triletna in sta študentom nudila pridobitev naziva diplomirani oblikovalec. Program Industrijsko in unikatno oblikovanje je bil usmerjen v oblikovanje izdelkov za industrijsko proizvodnjo ter v oblikovanje unikatnih izdelkov. Program Vizualne komunikacije pa je bil usmerjen v grafično in digitalno oblikovanje.

Razvoj fakultete

V letih po ustanovitvi se je fakulteta hitro razvijala. Leta 2010 je uvedla magistrski študijski program Oblikovanje vizualnih komunikacij, ki je nadgradil obstoječi dodiplomski program s področja vizualnih komunikacij. Dve leti kasneje, leta 2012, je sledil še magistrski program Industrijsko oblikovanje, ki je nadgradil program Industrijskega in unikatnega oblikovanja.

Poleg razvoja študijskih programov se je fakulteta razvijala tudi na področju raziskovalne dejavnosti. Leta 2014 je pridobila koncesijo za izvajanje raziskovalne dejavnosti, kar ji je omogočilo vključevanje v raziskovalne projekte in programe. Fakulteta je postala prepoznavna po raziskavah s področja oblikovanja materialov, trajnostnega oblikovanja in oblikovanja za posebne skupine uporabnikov.

Študijski programi

Fakulteta za dizajn trenutno izvaja dva dodiplomska in dva magistrska študijska programa:

Dodiplomski programi

– Industrijsko oblikovanje – triletni program, ki izobražuje strokovnjake za oblikovanje masovno proizvedenih izdelkov, embalaže, opreme itd.

READ  Dom In Dizajn

– Vizualne komunikacije – triletni program, namenjen izobraževanju grafičnih, medijskih in interaktivnih oblikovalcev.

Magistrski programi

– Industrijsko oblikovanje – dveletni program, namenjen poglabljanju znanj s področja oblikovanja izdelkov za industrijsko proizvodnjo.

– Oblikovanje vizualnih komunikacij – dveletni program za nadaljnje izobraževanje na področju grafičnega in digitalnega oblikovanja.

Vsi programi vključujejo tako teoretični kot praktični del izobraževanja. Študenti se usposobijo za samostojno oblikovalsko delo v praksi. Poseben poudarek je na razvijanju inovativnosti in kreativnosti bodočih oblikovalcev.

Fakulteta Za Dizajn Na Primorskem

Raziskovalna dejavnost

Fakulteta za dizajn izvaja raziskave predvsem na področjih, ki so povezana z njenimi študijskimi programi. Nekatera ključna raziskovalna področja so:

Oblikovanje materialov

Raziskovanje lastnosti materialov, razvoj novih materialov in površin za potrebe oblikovanja. Poudarek je na trajnostnih in okolju prijaznih materialih.

Trajnostno oblikovanje

Raziskovanje načinov, kako zasnovati izdelke in grafične rešitve na okolju prijazen in trajnosten način. V ospredju so vprašanja podaljševanja življenjske dobe izdelkov, recikliranja, manjše porabe materialov itd.

Oblikovanje za ranljive skupine

Raziskovanje potreb posebnih skupin uporabnikov, kot so starejši, invalidi ali ljudje s posebnimi potrebami. Cilj je oblikovati rešitve, ki bodo tem skupinam olajšale vsakodnevno življenje.

Rezultati raziskav se odražajo tudi v praktičnem delu izobraževanja študentov. Študenti pri svojih projektih v okviru študija pogosto uporabljajo nova znanja in dognanja s področja raziskav.

Mednarodna dejavnost

Fakulteta za dizajn je vključena v številne mednarodne projekte in sodeluje s sorodnimi institucijami v tujini. Nekatera ključna področja mednarodnega sodelovanja:

Izmenjava študentov in profesorjev

V okviru programov Erasmus+ poteka redna izmenjava študentov in profesorjev s partneričnimi institucijami. Študenti lahko del študija opravijo v tujini, profesorji pa gostujejo kot predavatelji ali se udeležijo skupnih raziskovalnih projektov.

Skupni raziskovalni projekti

Fakulteta sodeluje v mednarodnih raziskovalnih projektih, financiranih iz programov EU, kot sta Obzorje 2020 ali Kreativna Evropa. Rezultat so nove raziskave in aplikacije znanja na konkretnih primerih sodelovanja z gospodarstvom.

READ  Visoka Škola Za Menadžment In Dizajn Aspira

Poletne šole in delavnice

Vsako leto fakulteta organizira mednarodne poletne šole ali delavnice na aktualne teme s področja oblikovanja. Udeležijo se jih lahko študenti in strokovnjaki iz Slovenije in tujine. Gre za odlično priložnost za mreženje in izmenjavo izkušenj.

Zaposlitvene možnosti diplomantov

Diplomanti Fakultete za dizajn lahko najdejo zaposlitev na različnih področjih:

Oblikovalske agencije in studii

Samostojni oblikovalski studii ali večje agencije za oblikovanje izdelkov, grafičnih rešitev, digitalnih vsebin in podobno.

Oblikovalski oddelki v podjetjih

Velika proizvodna podjetja imajo pogosto lastne oblikovalske time, ki skrbijo za oblikovanje njihovih izdelkov.

Oglaševalske agencije

Ustvarjanje celostnih oglaševalskih kampanj, oblikovanje oglasov, embalaže, promocijskega materiala.

Založništvo in mediji

Oblikovanje knjig, revij, časopisov, spletnih portalov in drugih medijskih vsebin.

Samozaposlitev

Veliko diplomantov se po končanem študiju samozaposli kot svobodni oblikovalci ali odpre manjši oblikovalski studio. Delajo za različne naročnike ali ponujajo lastne oblikovalske rešitve na trgu.

Fakulteta Za Dizajn Na Primorskem

Related posts

Etikete Za Vino Dizajn

admin

Grafični Dizajn Spletne Strani

admin

Ui Ux Dizajn

admin

Leave a Comment