Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Dizajn

Fakulteta Za Dizajn

Fakulteta za dizajn je vodilna izobraževalna ustanova na področju dizajna v Sloveniji. Ustanovljena je bila leta 1989 in od takrat naprej izobražuje študente na področju notranje opreme, vizualnih komunikacij, tekstilij in oblačil.

Zgodovina fakultete

Fakulteta za dizajn je bila ustanovljena leta 1989, ko se je odcepila od takratne Visoke šole za risanje in slikanje. Sprva je delovala pod imenom Visoka šola za dizajn, leta 1995 pa je postala del Univerze v Ljubljani in se preimenovala v Fakulteto za dizajn.

Od samega začetka je fakulteta stavila na kakovostno izobraževanje na področju dizajna. Prvi študijski programi so bili notranja oprema, vizualne komunikacije in tekstilije in oblačila. Kasneje so se tem programom pridružili še industrijsko oblikovanje, fotografija in animirani film.

Razvoj fakultete

Fakulteta za dizajn se je skozi leta razvijala v sodobno izobraževalno ustanovo, ki sledi najnovejšim trendom na področju oblikovanja. Leta 2007 je uvedla bolonjski študijski program, ki je nadomestil do tedaj unične študijske programe. Program je sestavljen iz triletnega dodiplomskega in dvoletnega podiplomskega študija.

Poleg rednega pedagoškega procesa, fakulteta spodbuja tudi raziskovalno delo. Od leta 2006 deluje Inštitut za oblikovanje, ki izvaja temeljne in aplikativne raziskave s področja dizajna. Rezultati raziskav se vključujejo tudi v pedagoški proces in prispevajo k njegovi kakovosti.

Programi fakultete

Fakulteta za dizajn izvaja študijske programe na dodiplomskem in podiplomskem nivoju. Programi so osredotočeni na različna področja dizajna, študentom pa omogočajo pridobitev specifičnih znanj in veščin.

Dodiplomski programi

Na dodiplomskem nivoju fakulteta izvaja naslednje študijske programe:

 • Notranja oprema
 • Vizualne komunikacije
 • Tekstilije in oblačila
 • Oblikovanje vizualnih komunikacij
 • Fotografija

Programi trajajo 3 leta in obsegajo 180 kreditnih točk. Študentje pridobijo znanja in veščine s področja oblikovanja, umetnostne zgodovine, družboslovja in tehnologij.

READ  Fakulteta Za Dizajn Na Primorskem

Po končanem študiju pridobijo naziv diplomirani dizajner z navedbo smeri študija.

Podiplomski programi

Na podiplomskem nivoju fakulteta izvaja magistrske in doktorske študijske programe:

 • Oblikovanje vizualnih komunikacij (magistrski)
 • Tekstilije in oblačila (magistrski)
 • Dizajn (doktorski)

Magistrska programa trajata 2 leti in obsegata 120 kreditnih točk. Doktorski program traja 3 leta in obsega 180 kreditnih točk.

Podiplomski programi so namenjeni poglobljenemu raziskovalnemu delu na področju dizajna. Študentje razvijajo inovativne rešitve in prispevajo k razvoju stroke.

Fakulteta Za Dizajn

Prednosti študija na fakulteti

Študij na Fakulteti za dizajn ima številne prednosti:

 • Kakovostni programi – programi sledijo najnovejšim smernicam in trendom na področju oblikovanja.
 • Odlični predavatelji – predavajo priznani strokovnjaki iz akademskega in poslovnega okolja.
 • Sodobna oprema – študentje lahko uporabljajo najsodobnejšo programsko in strojno opremo.
 • Povezovanje s prakso – fakulteta aktivno sodeluje s podjetji in omogoča praktično usposabljanje.
 • Mednarodne izmenjave – možnost izmenjav in praks v tujini preko programa Erasmus+ in drugih programov.
 • Raziskovalno delo – študentje se lahko vključijo v temeljne in aplikativne raziskovalne projekte.
 • Zaposljivost diplomantov – diplomanti fakultete so iskani na trgu dela doma in v tujini.

Zaposlitvene možnosti

Diplomanti Fakultete za dizajn lahko najdejo zaposlitev na različnih področjih:

 • Oblikovalske agencije in studii
 • Oglaševalske agencije
 • Založniške hiše
 • Časopisne hiše
 • Televizijske hiše
 • Tekstilna, oblačilna in notranje opremska podjetja
 • Samostojno delo (freelancing)

Diplomanti fakultete so cenjeni zaradi svojega oblikovalskega znanja, kreativnosti in inovativnih pristopov. Nekateri od diplomantov postanejo tudi ugledni samostojni oblikovalci, ki predstavljajo svoja dela doma in v tujini.

Zaključek

Fakulteta za dizajn je ena vodilnih izobraževalnih ustanov za področje oblikovanja v Sloveniji. S kakovostnimi programi, odličnimi predavatelji in raziskovalnim delom, fakulteta skrbi za razvoj stroke dizajna pri nas.

READ  Grafični Dizajn Študij

Diplomanti fakultete so iskani strokovnjaki, ki lahko uspešno gradijo kariero tako doma kot v tujini. Študij na fakulteti je zato odlična izbira za vse, ki jih zanima področje oblikovanja.

Fakulteta Za Dizajn

Related posts

Dizajn Dnevne Sobe

admin

Fakulteta Za Dizajn Na Primorskem

admin

Ui Ux Dizajn

admin

Leave a Comment