Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Lesne Vrste Rastline
Vrste rastlin

Lesne Vrste Rastline

Lesne Vrste Rastline

Lesne vrste rastline so pomemben del vsakega gozdnega ekosistema. V Sloveniji imamo veliko različnih vrst lesnih rastlin, ki nudijo dom številnim živalim ter pomagajo vzdrževati ravnovesje v naravi.

Pomen lesnih vrst rastlin

Lesne vrste rastlin imajo številne koristi:

 • Proizvajajo kisik ter čistijo ozračje
 • Varujejo tla pred erozijo
 • Blazijo ekstremne temperature
 • Zmanjšujejo poplavno nevarnost
 • Nudijo zavetje, hrano in prostor za razmnoževanje številnim živalskim vrstam
 • Imajo estetsko vrednost
 • Omogočajo rekreacijo v naravi
 • So vir lesa za gradbeni material, pohištvo in papir

Brez lesnih rastlin si je težko predstavljati zdrav in uravnotežen ekosistem. Zato je pomembno, da jih varujemo ter omogočimo njihov nemoten razvoj.

Lesne Vrste Rastline

Glavne vrste lesnih rastlin v Sloveniji

V Sloveniji najdemo veliko različnih vrst lesnih rastlin. Nekatere izmed najpogostejših so:

Bukev

Bukev (Fagus sylvatica) je ena izmed najbolj razširjenih listnatih drevesnih vrst pri nas. Uspeva v zmernem podnebnem pasu Evrope. Ima gladko skorjo sive barve ter podolgovate liste z valovitim robom. Jeseni se listi obarvajo rumeno ali rdeče.

Les bukve je trd, čvrst in elastičen, zato ga veliko uporabljamo v industriji pohištva. Bukev daje tudi užitne plodove – bukve.

Hrast

Pri nas uspeva več vrst hrastov, najpogostejša sta dob (Quercus robur) in graden (Quercus petraea). Oba sta listopadni vrsti z značilnimi globoko urezanimi listi. Dob ima bolj zaobljene liste kot graden.

Hrast daje trden in čvrst les, ki je zelo cenjen zaradi trajnosti. Uporablja se za izdelavo pohištva, ladijske opreme in sodov za vino ali žganje. Mladi poganjki hrasta so vir hrane za živali.

Jelka

Navadna jelka (Abies alba) je zimzeleno iglasto drevo, ki ga najdemo v hladnejših in vlažnih predelih dinarskega sveta. Zanjo so značilni ozki, na vrhu zašiljeni iglicami temno zelene barve.

READ  Vrste Rastline Žuka

Les jelke je mehek in lahek, vendar prožen. Uporablja se za izdelavo glasbil, igrač, zabojev in celuloze. Jelke so priljubljene tudi kot okrasna drevesa.

Smreka

Navadna smreka (Picea abies) je pogosto iglasto drevo v naših gozdovih. Zanjo so značilne štirirobe iglice, ki so nameščene v vretencih okoli vejic. Smrekov les je mehek, vendar trpežen.

Uporablja se za gradbeni les, papirno industrijo, izdelavo pohištva in glasbil. Smreka ima tudi okrasno vrednost in jo pogosto uporabljamo za novoletne jelke.

Ogroženost lesnih vrst rastlin

Kljub številnim koristim, ki jih nudijo, pa so nekatere lesnate rastlinske vrste pri nas ogrožene. Razlogi za to so:

 • Izsekavanje in krčenje gozdov
 • Onesnaževanje zraka in tal
 • Bolezni in škodljivci
 • Podnebne spremembe
 • Urbanizacija

Posebej ogrožene vrste so na primer tisa, macesen in brinje. Da bi jih ohranili, je potrebno zmanjšati negativne človeške vplive na okolje ter vzpostaviti zaščitena območja.

Varovanje lesnih rastlinskih vrst

Da bi zagotovili dolgoročno ohranitev lesnih rastlinskih vrst, je potrebno:

 • Omejiti krčenje gozdov in paziti, da se ohranja naravna pestrost drevesnih vrst
 • Zmanjšati onesnaževanje zraka in uvesti strožje standarde za industrijo
 • Hitreje odkrivati in zatirati bolezni ter škodljivce
 • Prilagajati gojenje gozdov pričakovanim podnebnim spremembam
 • Vzpostaviti nova zavarovana območja za najbolj ogrožene vrste
 • Izvajati programe pogozdovanja z avtohtonimi vrstami
 • Spodbujati zanimanje javnosti za ohranjanje gozdov

S pravilnim upravljanjem gozdov ter ozaveščanjem javnosti lahko uspešno ohranimo pestrost lesnih rastlinskih vrst za prihodnje rodove.

Lesne Vrste Rastline

Related posts

Vrste Rastlin Na Travniku

admin

Vrste Rastlin Na Vrtu

admin

Tujerodne Vrste Invazivne Rastline

admin

Leave a Comment