Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Tujerodne Vrste Invazivne Rastline
Vrste rastlin

Tujerodne Vrste Invazivne Rastline

Kaj so tujerodne vrste invazivne rastline?

Tujerodne vrste invazivne rastline so rastline, ki izvirajo iz drugih geografskih območij in so bile nenamerno ali namerno vnesene v novo okolje, kjer se hitro širijo in ogrožajo domorodne vrste.

Te vrste imajo nekatere skupne značilnosti:

 • Hitra rast in širjenje
 • Visoka prilagodljivost na različna okolja
 • Odpornost na bolezni in škodljivce
 • Obilno cvetenje in semenenje

Zaradi teh lastnosti lahko hitro izpodrinejo domorodne rastline in spremenijo naravno ravnovesje ekosistemov.

Zakaj so tujerodne invazivne rastline problematične?

Tujerodne invazivne rastline povzročajo številne težave:

 • Zmanjšujejo biotsko raznovrstnost
 • Spreminjajo strukturo in delovanje ekosistemov
 • Ogrožajo obstoj redkih domorodnih vrst
 • Povzročajo gospodarsko škodo v kmetijstvu in gozdarstvu
 • Poslabšujejo estetski videz krajine

Zmanjševanje biotske raznovrstnosti

Tujerodne invazivne rastline z gosto zastirko onemogočajo kalitev semen domorodnih vrst. Zasedejo življenjski prostor in viri hranil postanejo manj dostopni za domorodne organizme.

Spreminjanje ekosistemov

Invazivne rastline lahko močno spremenijo strukturo in delovanje celotnega ekosistema. Na primer, povečana količina biomase lahko povzroči pogostejše požare. Tujerodne vrste tudi vplivajo na kroženje hranil, hidrologijo in režim motenj v ekosistemu.

Izumiranje domorodnih vrst

Številne redke in ogrožene domorodne vrste rastlin so dodatno prizadete zaradi invazivnih vrst. Le-te namreč onemogočajo njihovo normalno rast in razmnoževanje, kar vodi do upada populacij in lokalnega izumrtja.

Gospodarska škoda

Nekatere invazivne rastline zmanjšujejo kmetijsko pridelavo ali povzročajo zastrupitve pašnih živali. V gozdovih zavirajo rast gospodarsko pomembnih drevesnih vrst.

Tujerodne Vrste Invazivne Rastline

Poslabšanje videza krajine

Številni ljudje dojemajo goste sestoje invazivnih vrst kot manj privlačne v primerjavi z domorodno vegetacijo. To zmanjšuje estetsko in rekreativno vrednost prizadetih območij.

Pogoste invazivne rastline v Sloveniji

Nekatere najbolj problematične tujerodne invazivne rastline pri nas so:

READ  Invazivne tujerodne rastline

Ambrozija

Ambrozija je enoletnica, ki izvira iz Severne Amerike. Hitro raste na motenih površinah ob cestah, na gradbiščih in opuščenih zemljiščih. Cveti od julija do oktobra. Pelod ambrozije je močan alergen, ki povzroča seneni nahod pri občutljivih ljudeh.

Japonski dresnik

Japonski dresnik je trajnica, ki se hitro širi vzdolž vodotokov in jarkov. Ima velike liste, ki zasenčijo tla in onemogočajo rast drugih rastlin. Je strupena rastlina, ki lahko povzroči hude poškodbe kože ob stiku.

Žlezava nedotika

Žlezava nedotika izvira iz Himalaje. Naseljuje vlažna in senčna rastišča ob vodotokih, kjer tvori goste sestoje. Ima strupene plodove in listje, ki so lahko usodni za pašne živali ter domače ljubljenčke.

Ukrepi za obvladovanje invazivnih rastlin

Da bi omejili širjenje in vpliv invazivnih tujerodnih rastlin, je potrebno izvajati različne ukrepe, kot so:

 • Zgodnje odkrivanje in takojšnje odstranjevanje novih žarišč invazivnih vrst
 • Redno spremljanje stanja na terenu za zaznavo novih vdorov
 • Fizično odstranjevanje ali košnja invazivnih rastlin
 • Uporaba herbicidov na okolju prijazen način
 • Vzpostavljanje senčnih con z domorodnimi vrstami
 • Obnova prizadetih habitatov z domorodnimi vrstami
 • Ozaveščanje in izobraževanje javnosti o invazivnih tujerodnih vrstah

Le s sistematičnim pristopom na ravni celotne države lahko učinkovito obvladujemo in zmanjšujemo negativne vplive invazivnih rastlin na našo naravo.

Related posts

Različne Vrste Konoplje

admin

Različne Vrste Rastlin

admin

Vrste Rastlin

admin

Leave a Comment