Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Uredba O Povračilu Stroškov Za Službena Potovanja V Tujino
Potovanja

Uredba O Povračilu Stroškov Za Službena Potovanja V Tujino

Kaj je uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino?

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino je pravni akt, ki ureja povračilo stroškov zaposlenim v javnem sektorju, ki potujejo v tujino v službene namene. Določa višino dnevnic, prevoznih stroškov, stroškov prenočevanja in drugih stroškov, do katerih so zaposleni upravičeni.

Zakaj je uredba potrebna?

Uredba je potrebna, ker:

 • Določa enotna pravila o povračilu stroškov za vse zaposlene v javnem sektorju
 • Preprečuje zlorabe in pretirano porabo javnih sredstev
 • Zagotavlja transparentnost porabe javnih sredstev
 • Olajša administrativne postopke povračila stroškov

Komu je namenjena?

Uredba je namenjena:

 • Zaposlenim v javnem sektorju, ki potujejo v tujino v službene namene
 • Delodajalcem v javnem sektorju, ki pošiljajo zaposlene na službena potovanja v tujino
 • Računovodjem, ki obračunavajo stroške službenih potovanj

Kateri stroški se povrnejo?

Uredba določa povračilo naslednjih vrst stroškov:

 • Dnevnice za službeno potovanje v tujini
 • Stroški prevoza (javni prevoz, lasten avto, taksi)
 • Stroški prenočevanja
 • Stroški prijave in udeležbe na konferencah, seminarjih in podobnih dogodkih
 • Stroški cepljenj, vizumov in drugih potrebnih dokumentov

Uredba O Povračilu Stroškov Za Službena Potovanja V Tujino

Dnevnice

Višina dnevnic je določena glede na državo, v katero zaposleni potuje. Dnevnice krijejo stroške hrane, javnega prevoza v kraju službenega potovanja in druge izdatke. Če je na službenem potovanju zagotovljena brezplačna prehrana, se dnevnica ustrezno zniža.

Prevoz

Povrnejo se stroški najcenejšega prevoza ob upoštevanju vseh okoliščin (čas in trajanje potovanja, prtljaga ipd.). Če zaposleni uporablja lasten avto, se povrnejo stroški v višini cene javnega prevoza.

Prenočevanje

Povrnejo se stroški prenočevanja v hotelu srednje kategorije (3 zvezdice) ob predložitvi računa. Višina stroškov je omejena z najvišjimi dovoljenimi cenami hotelov po državah.

Postopek uveljavljanja stroškov

Po končanem službenem potovanju mora zaposleni v določenem roku predložiti:

 • Potni nalog s podpisom odgovorne osebe
 • Dokazila o nastalih stroških (računi, vozovnice ipd.)
 • Poročilo o opravljenem delu na službenem potovanju
READ  Mm Turist Zagotovljena Potovanja

Na podlagi predložene dokumentacije delodajalec izplača povračilo upravičenih stroškov.

Višina dnevnic po državah

Uredba določa dnevnice za posamezne države glede na njihov ekonomski položaj:

 • Skupina A: države z visokimi življenjskimi stroški (ZDA, Japonska, Švica itd.)
 • Skupina B: države EU in druge razvite države
 • Skupina C: manj razvite države

Višina dnevnic se redno usklajuje z inflacijo in spremembami življenjskih stroškov.

Najpogostejša vprašanja

Ali lahko dobim povrnjene stroške namesto dnevnic?

Ne, dnevnice krijejo vse običajne stroške in jih ni mogoče uveljavljati posebej.

Ali se mi povrne cestnina in parkirnina za lasten avto?

Ne. Če uporabljate lasten avto, vam pripada le povračilo v višini cene javnega prevoza.

Koliko dni vnaprej lahko rezerviram hotel?

Hotel lahko rezervirate največ 14 dni pred pričetkom potovanja. V nasprotnem primeru potrebujete odobritev nadrejenega.

Zaključek

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino na pregleden in celovit način ureja to področje. Zagotavlja transparentnost porabe javnih sredstev ob hkratnem spoštovanju pravic zaposlenih. S poenotenjem pravil olajšuje administrativne postopke tako zaposlenim kot tudi delodajalcem.

Related posts

Last Minute Potovanja

admin

Potovanja Z Avtodomom

admin

Potovanja Z Avtobusom

admin

Leave a Comment