Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Vrste rastlin

Vrste Rastline Žuka

Kaj so rastline žuželke?

Rastline žuželke ali insektivorne rastline so rastline, ki se prehranjujejo z žuželkami. Te rastline so razvile posebne pasti, s katerimi ulovijo in prebavijo žuželke ter iz njih pridobijo hranilne snovi, predvsem dušik, ki ga potrebujejo za rast.

Obstaja okoli 600 vrst rastlin žuželk po svetu. Najbolj znane med njimi so rosika, mesojeda kapica in venerina muholovka. V Sloveniji uspevajo štiri domorodne vrste rastlin žuželk: navadna rosika, dolgolistna rosika, okroglolistna rosika in močvirska rosika.

Zakaj rastline žuželke lovijo žuželke?

Rastline žuželke so se razvile v ekosistemih, kjer je malo razpoložljivih hranil v tleh, zlasti dušika. Namesto da bi črpale hranila iz tal, so razvile pasti, s katerimi ulovijo žuželke. Te vsebujejo veliko beljakovin, iz katerih rastline pridobijo dragoceni dušik za svojo rast in razvoj.

Poleg tega nekatere vrste rastlin žuželk uspevajo le na zelo revnih in skromnih tleh, kjer je malo drugih rastlin. Z lovljenjem žuželk si zagotovijo konkurenčno prednost in lahko preživijo v takšnih ekstremnih razmerah.

Glavne skupine rastlin žuželk

Obstajajo tri glavne skupine rastlin žuželk:

Rosike (rod Drosera)

Rosike imajo lepljive žleze na listih, s katerimi ulovijo žuželke. Ko se žuželka dotakne lista, se prilepi nanj. List nato počasi ovije žuželko in izloči prebavne encime, ki razgradijo žuželko. Rosike nato vsrkajo hranilne snovi.

Poznamo več vrst rosik, med drugim dolgolistno rosiko, okroglolistno rosiko, močvirsko rosiko in druge. Rosike uspevajo na revnih, vlažnih in kislih tleh po vsem svetu.

Mesojedke (rod Nepenthes)

Mesojedke imajo posebne posode na koncih listov, ki delujejo kot pasti za žuželke. Te posode izločajo sladek sok in dišeče snovi, ki privabijo žuželke. Ko žuželke zaidejo v posodo, se spolzijo po gladki notranji površini in padejo v tekočino na dnu posode. Tam se utopijo ali izčrpajo. Rastlina nato izloči prebavne encime in vsrka hranilne snovi iz razgrajenih žuželk.

READ  Tujerodne Vrste Invazivne Rastline

Muholovke (družina Lentibulariaceae)

Muholovke imajo pasti v obliki mehurčkov, ki ležijo bodisi na listih ali v tleh. Ti mehurčki imajo pokrovček, ki deluje kot ventil in se odpre, ko se žuželka dotakne posebnih dlačic na mehurčku. Žuželka nato zaide v mehurček, iz katerega ne more več ubežati. Muholovka nato izloči prebavne encime in vsrka hranilne snovi.

Najbolj znana predstavnica je venerina muholovka.

Vrste Rastline Žuka

Kako deluje prebava žuželk pri rastlinah žuželkah?

Ko žuželka zaide v past rastline žuželke, se sproži zapleten biokemični proces. Rastlina začne izločati prebavne encime, kot so proteaze, fosfataze in nukleaze. Ti encimi razgradijo beljakovine, nukleinske kisline in druge celične strukture žuželke.

Nastali manjši gradniki, kot so aminokisline, fosfati in dušikove spojine, nato difundirajo v notranjost rastlin. Tam jih rastlina vsrka in vgradi v lastne beljakovine ter druge celične strukture. Na ta način rastlina žuželka pridobi dragocen dušik in druge hranilne snovi za svojo rast.

Celoten proces prebave in vsrkanja hranil iz žuželke lahko traja od nekaj dni do nekaj tednov. Ko je žuželka v celoti prebavljena, se past ponovno odpre in čaka na novo žrtev.

Kje rastejo rastline žuželke?

Rastline žuželke najdemo v številnih ekosistemih po svetu, predvsem:

– Močvirja in barja
– Tropski deževni gozdovi
– Puščave in polpuščave
– Gorska visokogorja
– Revna in kisla tla

Skupna značilnost vseh teh ekosistemov so skromna in hranilom revna tla. Rastline žuželke so se tem razmeram prilagodile tako, da namesto hranil iz tal črpajo beljakovine iz ujetih žuželk.

Ali so rastline žuželke nevarne za ljudi?

Rastline žuželke niso nevarne za ljudi. Njihove pasti so premajhne, da bi ujele človeka ali večje živali. Prav tako nimajo strupenih snovi, ki bi bile nevarne ob stiku.

READ  Vrste Rastline Lakota

Kljub temu pa nekatere vrste, kot je na primer venerina muholovka, izločajo lepljivo sluz, ki lahko povzroči draženje kože pri občutljivih ljudeh. Zato je pri rokovanju z rastlinami žuželkami priporočljiva previdnost.

Zanimivosti o rastlinah žuželkah

– Največja znana past za žuželke je pri rastlini Nepenthes rajah, katere past lahko sprejme do 2 litra tekočine in ulovi podgane ali celo majhne opice.
– Rosika je edina rastlina žuželka, ki uspeva v Evropi. Druge vrste rastejo predvsem v tropskih predelih.
– Znanstveniki ocenjujejo, da rastline žuželke po vsem svetu ulovijo več kot 200 milijonov žuželk na leto.
– Rastline žuželke oddajajo dišeče snovi, ki oponašajo feromone žuželk samcev in tako privabijo žuželke samice “na zmenek”, kjer jih nato ulovijo.
– Nekatere vrste rastlin žuželk so ogrožene zaradi izgube habitatov. Zato so zavarovane z zakoni.

Zaključek

Rastline žuželke so fascinantne rastline, ki so se tekom evolucije specializirale za lovljenje in prehranjevanje z žuželkami. S tem so dobile prednost pred ostalimi rastlinami v ekosistemih z revnimi tlemi, kjer uspevajo.

Kljub temu, da delujejo morbidno in strašljivo, imajo rastline žuželke pomembno vlogo v naravnem ravnovesju ekosistemov. Poleg tega nas učijo o domiselnih prilagoditvah rastlin na ekstremne razmere. Zato si zaslužijo naše občudovanje namesto strahu ali gnusa.

Related posts

Vrste Rastlin Na Vrtu

admin

Vrste Industrijskih Rastlin

admin

Različne Vrste Rastlin

admin

Leave a Comment