Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Vrste Travniških Rastlin
Vrste rastlin

Vse Vrste Travniških Rastlin

Travniki so eden najpomembnejših ekosistemov na Zemlji. Zelene površine nudijo dom številnim rastlinskim in živalskim vrstam ter igrajo ključno vlogo pri ohranjanju biotske raznovrstnosti. V Sloveniji imamo veliko travnikov, ki pa jih žal iz leta v leto izginja. Zato je pomembno, da jih ohranjamo in negujemo.

V tem članku bomo spoznali nekaj najpogostejših vrst travniških rastlin, ki jih najdemo v Sloveniji. Pregledali bomo njihove značilnosti in ekološko vlogo.

Najpogostejše travniške rastline

Trave

Trave so družina enokaličnic, ki tvorijo osnovo travnikov. Med najpogostejšimi vrstami trav na slovenskih travnikih so:

 • Navadna pasja trava (Dactylis glomerata) – visoka trava z značilnimi kobuli. Primerna za košnjo in pašo.
 • Navadni lisičji rep (Alopecurus pratensis) – ima mehke in goste klasaste cvetove. Dobra krma za živino.
 • Travniška bilnica (Festuca pratensis) – finolistna trava, ki prenaša sušo. Pomembna sestavina senene krme.
 • Njivska preslica (Equisetum arvense) – vzdržljiva vrsta, ki uspeva v različnih tleh.

Metuljnice

Metuljnice ali stročnice so zelo pomembne rastline na travnikih, saj obogatijo tla z dušikom. Nekatere najpogostejše metuljnice:

 • Bela detelja (Trifolium repens) – pomembna krmna rastlina z visoko hranilno vrednostjo.
 • Rdeča detelja (Trifolium pratense) – cenjena krma za živino zaradi visoke vsebnosti beljakovin.
 • Ptičja dresen (Vicia cracca) – penasta metuljnica z modro-violetnimi cvetovi.
 • Gojena grašica (Pisum sativum) – kultivirana vrsta grašice, bogata z beljakovinami.

Zelišča

Travniki gostijo tudi številne vrste zdravilnih zelišč. Nekatera najpogostejša:

 • Navadna kadulja (Salvia pratensis) – zdravilna rastlina z vijoličastimi cvetovi.
 • Travniška kadulja (Salvia nemorosa) – podobna vrsta kadulje z rožnatimi cvetovi.
 • Rumenica (Taraxacum officinale) – vsem dobro znana vrsta z rumenimi cvetovi.
 • Veliki trpotec (Plantago major) – širokolistna zeliščna vrsta.

Vrste Travniških Rastlin

Ekološka vloga travniških rastlin

Travniške rastline igrajo pomembno vlogo v ekosistemu. Nekatere ključne funkcije:

 • So vir hrane za živali, zlasti rastlinojede sesalce.
 • S koreninskim sistemom stabilizirajo tla in preprečujejo erozijo.
 • Prispevajo k rodovitnosti tal z razgradnjo organskih snovi in vezavo dušika (metuljnice).
 • So bistven del prehranjevalnih verig in kroženja hranil.
 • Zagotavljajo habitate, zatočišča in vire številnim živalskim vrstam.
 • Prispevajo k lepoti krajine.
READ  Travniške Rastline Vrste

Upravljanje travnikov

Da bi ohranili travnike in njihovo biotsko raznovrstnost, je ključnega pomena primerno upravljanje. Nekateri ukrepi:

 • Košnja v poznem poletju, da se rastline lahko semenijo.
 • Košnja od sredine travnika navzven, da se živali lahko umaknejo.
 • Puščanje nepokošenih pasov za zatočišče živalim.
 • Omejena raba mineralnih gnojil in pesticidov.
 • Paša z ustrezno zmerno obtežitvijo.
 • Preprečevanje zaraščanja travnikov.

Z doslednim upoštevanjem teh načel bomo ohranili travnike ter številne rastlinske in živalske vrste, ki so od njih odvisne.

Related posts

Ogrožene Vrste Živali In Rastlin V Sloveniji

admin

Različne Vrste Cele Rastline

admin

Zavarovane Vrste Rastlin V Sloveniji

admin

Leave a Comment