Blog za dom, potovanja, vrt in življenjski slog
Vrste rastlin

Zavarovane Vrste Rastlin V Sloveniji

Slovenija je dom za veliko redkih in ogroženih rastlinskih vrst. Zaradi izgube habitata, podnebnih sprememb, onesnaževanja in drugih groženj je v zadnjih desetletjih prišlo do upada številnih avtohtonih rastlinskih vrst. Da bi zaščitili te vrste in njihove habitate, je vlada Republike Slovenije sprejela zakonodajo, ki ščiti in ohranja rastlinsko raznovrstnost v državi.

Zakaj so nekatere rastlinske vrste zavarovane?

Glavni razlogi, zakaj so določene rastlinske vrste zavarovane v Sloveniji, vključujejo:

 • Redkost – nekatere vrste so zelo redke in jih najdemo samo na nekaj lokacijah v Sloveniji
 • Upadanje populacije – številne vrste beležijo strm upad števila primerkov zaradi izgube habitata in drugih groženj
 • Endemizem – nekatere vrste rastlin uspevajo samo v Sloveniji in nikjer drugje na svetu
 • Ranljivost – določene vrste so bolj občutljive na podnebne spremembe, onesnaževanje in druge dejavnike

Kategorije zavarovanih rastlinskih vrst

V Sloveniji poznamo tri kategorije zavarovanih rastlinskih vrst:

Strogo zavarovane vrste

To so najbolj ogrožene vrste, ki so z zakonom zaščitene pred posegi v naravo. Prepovedano je nabirati, poškodovati, premeščati ali kako drugače ogrožati te vrste in njihov življenjski prostor. Primeri strogo zavarovanih vrst so planika (Leontopodium alpinum), zlata rozga (Solidago virgaurea) in brkati svišč (Gentiana clusii).

Zavarovane vrste

Te vrste so zaščitene, vendar nekoliko manj strogo kot strogo zavarovane vrste. Nabiranje in trganje teh vrst je v določenih primerih dovoljeno. Primeri zavarovanih vrst so navadna ciklama (Cyclamen purpurascens), pasji zob (Erythronium dens-canis) in pomladanski veliki zvonček (Leucojum vernum).

Varovane vrste

To so vrste, ki jih neposredno ne ogroža izumrtje, so pa pomemben del naravne dediščine. Zanje veljajo določeni varstveni ukrepi. Primera varovanih vrst sta navadna kukavica (Orchis morio) in navadni klinček (Dianthus carthusianorum).

READ  Strupene Vrste Gozdnih Rastlin

Zavarovane Vrste Rastlin V Sloveniji

Najbolj ogrožene zavarovane vrste

Nekatere zavarovane rastlinske vrste v Sloveniji so še posebej ogrožene. To so na primer:

 • Zlata rozga (Solidago virgaurea) – uspeva le še na nekaj lokacijah v visokogorju
 • Slovenska mastnica (Sesleria slovaca) – endemična trava, ki jo najdemo samo v Sloveniji
 • Julijska orlica (Aquilegia iulia) – uspeva le v visokogorju Julijskih Alp
 • Bleščeči luk (Allium angulosum) – kritično ogrožena čebulnica, ki jo ogrožajo podnebne spremembe

Ukrepi za zaščito zavarovanih vrst

Da bi ohranili zavarovane in ogrožene rastlinske vrste v Sloveniji, se izvajajo različni varstveni ukrepi, na primer:

 • Vzpostavitev zavarovanih območij, kjer te vrste uspevajo
 • Prepoved nabiranja, trganja ali poškodovanja rastlin
 • Ozaveščanje javnosti o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti
 • Spremljanje stanja populacij z monitoring programi
 • Znanstvene raziskave za boljše razumevanje biologije teh vrst
 • Vzgoja rastlin v botaničnih vrtovih za morebitno ponovno naselitev

Kaj lahko naredimo za zaščito rastlinskih vrst

Vsak posameznik lahko pripomore k zaščiti ogroženih rastlinskih vrst. Nekaj nasvetov:

 • Ne nabirajte zavarovanih rastlinskih vrst v naravi
 • Ne hodite izven označenih poti, ko obiskujete občutljiva naravna območja
 • Podprite nevladne organizacije, ki se ukvarjajo z varstvom narave
 • Širite zavest o pomenu biotske raznovrstnosti med prijatelji in družino
 • Glasujte za politike, ki podpirajo okoljske pobude za zaščito rastlinskih habitatov

Sklep

Slovenija gosti veliko redkih in ogroženih rastlinskih vrst, ki jih je potrebno zaščititi za prihodnje generacije. Z zakonodajo, naravovarstvenimi ukrepi in ozaveščanjem javnosti lahko ohranimo našo pomembno naravno dediščino – edinstveno rastlinsko raznovrstnost.

Related posts

Vrste Rastlin

admin

Vrste Sobnih Rastlin

admin

Vrste Akvarijskih Rastlin

admin

Leave a Comment